Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Dokumentation är en central uppgift inom socialtjänsten, både under myndighetsutövning och i samband med genomförandet av insatser. Tillräckligt och korrekt dokumentation är en av förutsättningarna för god kvalitet.


Mer info: Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Taktil stimulering och Beröring inom vård och omsorg

16 april 2019

Ur kursens Innehåll:

 • Beröringens betydelse för människan – i olika åldrar
 • Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen
 • Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv
 • Våra sinnen- Taktila sinnet-känselsinnet
 • Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor
 • Beröringskänslighet
 • Etik-förhållningssätt-bemötande i olika situationer
 • Praktiska övningar att använda i arbete med människor

Mer info:Taktil stimulering

Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

29 april 2019

Innehåll: Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende.

Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ifrån sitt missbruk samt socialtjänstens skyldigheter enligt LVM.

Andra frågor som kommer att tas upp är ekonomiskt bistånd vid missbruk och socialtjänstens bostadsansvar samt vilket ansvar som åvilar andra aktörer som landstinget.

Mer info: LVM

Samarbetssamtal - hur gör man?

21-23 maj 2019

En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal

Ur kursinnehållet:

 • Vad säger lagen?
 • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
 • Olika skolor inom familjemedling
 • Hur gör man i praktiken?
 • Inledande enskilda samtal
 • Hur screenar man för våld och hot?

 Mer info: Samarbetssamtal

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214