Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Aktuella utbildningar
 • - Taktil stimulering och Beröring inom vård och omsorg
  Läs mer
  2019-01-15 09.00
 • - Utbildning i att leda workshop  
  Läs mer
  2019-02-22 08.30
 • - Motivational Enhancement Therapy - MET, 3 dagar
  Läs mer
  2019-02-26 09.00
 • - Tillämpning av miljöbalken
  Läs mer
  2019-03-12 09.00
 • - Motiverande samtal (MI) – grundkurs
  Läs mer
  2019-03-13 09.00
 • - Signs of safety 19-21 mars 2019
  Läs mer
  2019-03-19 09.00
 • - Samtal med Barn
  Läs mer
  2019-03-25 09.00
 • - En ny(-gammal) Förvaltningslag
  Läs mer
  2019-04-02 09.00
 • - Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar
  Läs mer
  2019-05-15 09.00
Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Socialtjänstens arbete med barn och unga

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB.

Målgrupp: Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga, både s.k. barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=312

Handledning av familjehem för trygga placeringar

25-26 oktober 2018

Innehåll: Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=351

Utbildning i att leda workshop

9 november 2018

Innehåll: Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=343

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214