Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Utbildning för nyvalda politiker

Här kommer en utbildning för dig som är nyvald politiker. Utbildaren kommer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Målgrupp: Nyvalda politiker i fullmäktige och nämnder i kommuner och landsting. Inga förkunskaper krävs.

Mer info: Utbildning för nyvalda politiker

Taktil stimulering och Beröring inom vård och omsorg

15 januari 2019

Ur kursens Innehåll:

  • Beröringens betydelse för människan – i olika åldrar
  • Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen
  • Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv
  • Våra sinnen- Taktila sinnet-känselsinnet
  • Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor
  • Beröringskänslighet
  • Etik-förhållningssätt-bemötande i olika situationer
  • Praktiska övningar att använda i arbete med människor

Mer info:Taktil stimulering

Utbildning i att leda workshop

22 februari

Innehåll: Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops. Mer info: Utbildning i att leda workshop

Motivational Enhancement Therapy- MET, 3 dagar

26-27 februari 27 mars 2019

Innehåll: MET (Motivational Enhancement Therapy) är en motivationshöjande psykosocial behandling som vilar på Motiverande samtal (Motivational Interviewing - MI) med det tillägget att det dessutom finns en struktur som vägleder behandlare och klient genom samtalen (antal sessioner och innehållet i varje session) Mer info: Motivational Enhancement Therapy- MET, 3 dagar

 

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214