Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

September 2018
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • - Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar
    Läs mer
  • - Motiverande samtal (MI) – grundkursFör personal inom Socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan
    Läs mer
  • - Samtal med Barn
    Läs mer
Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Biståndshandläggning av demenssjuka

5-6 november 2018

Innehåll: Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd

Som biståndshandläggare ställs du inför många utmaningar i kontakten med enskilda med demenssjukdom och deras anhöriga, särskilt när det gäller att bedöma insatser. Kursen ger dig rätt verktyg för att skapa goda förutsättningar att kunna utreda enskilda med demens med hänsyn till individens behov, och att samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=350

Handledning av familjehem för trygga placeringar

25-26 oktober 2018

Innehåll: Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=351

Utbildning i att leda workshop

9 november 2018

Innehåll: Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=343

Nämndutbildning

8 november 2018

Innehåll: Välkomna till en utbildningsdag för er som sitter i en kommunal nämnd, eller kan förväntas göra det efter valet.

Ledamöter i kommunala myndighetsnämnder sitter där till följd av sitt engagemang i ett politiskt parti. Detta gör dock inte att myndighetsuppdraget får påverkas av ledamöternas politiska uppfattning. På samma sätt som en domstol eller ett statligt verk, så är det lagstiftningen som styr vid myndighetsutövning. Det är inte alltid ett lätt kliv att ta, från att vara engagerad politiker till att bli en lagstyrd nämndledamot. Det som ytterligare kan komplicera uppdraget är att myndighetsärenden kan blandas med andra typer av ärenden som inte är myndighetsärenden, och som därför inte är lika lagstyrt. Mer info: http://regionjamtland.se/kurs-konferens/anmalan/?ee=354

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214