Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en gammal metod som kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress, och hjälpa dig att hantera smärta, oro och nedstämdhet. Mindfulness handlar om att uppleva ögonblicket som det är, utan att döma eller värdera det du upplever.

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva en kortare stund varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan men du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden tid regelbundet.

Du hittar olika typer av övningar för oro- och stresslindring eller smärtlindring i menyn till vänster.

 

Mer om Mindfulness:

Självinsikt
Att släppa taget om negativa tankar
Acceptans
Självmedkänsla

Självmedkänsla handlar om att hitta ett icke-dömande och accepterande förhållningssätt till oss själva. Det hjälper oss att hantera livet i motgång och att ge dig själv tröst när livet är svårt, i stället för att nedvärdera och kritisera dig själv för att du inte uppfyller dina förväntningar. Självmedkänsla kan göra det lättare att hantera självkritik, och att hitta vägar till att uppmuntra och stötta dig själv på ett konstruktivt sätt. Att du ser mer vänligt och ömsint på dig själv - eller i alla fall skapar en neutral självbild - har stor betydelse för att du ska må bra. Om du övar dig i att behandla dig själv med vänlighet och respekt, blir du bättre rustad till att stå upp för dina egna värderingar och behov, och att genomföra viktiga förändringar i ditt liv.

Hur kan du öva medveten närvaro?
Finns det negativa effekter av mindfulness?
När kan mindfulness vara till hjälp?
Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214