Självmedkänsla

Självmedkänsla handlar om att hitta ett icke-dömande och accepterande förhållningssätt till oss själva. Det hjälper oss att hantera livet i motgång och att ge dig själv tröst när livet är svårt, i stället för att nedvärdera och kritisera dig själv för att du inte uppfyller dina förväntningar. Självmedkänsla kan göra det lättare att hantera självkritik, och att hitta vägar till att uppmuntra och stötta dig själv på ett konstruktivt sätt. Att du ser mer vänligt och ömsint på dig själv - eller i alla fall skapar en neutral självbild - har stor betydelse för att du ska må bra. Om du övar dig i att behandla dig själv med vänlighet och respekt, blir du bättre rustad till att stå upp för dina egna värderingar och behov, och att genomföra viktiga förändringar i ditt liv.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214