UM podden. Abort - en mänsklig rättighet.

Idag pratar vi om abort. Vad är det, hur går det till, om rätten att bestämma över sin egen kropp, om mänskliga rättigheter och varför det är så viktigt att värna om den.

Medverkande: Stina Åström, Barnmorska och Cecilia Nordengren, Kurator.

Hej och välkomna till UM-podden med mig Cecilia, kurator och Stina barnmorska. Vi arbetar på Ungdomsmottagningarna Jämtland Härjedalen och spelar in den här podden med ett nytt avsnitt varannan vecka.

Idag ska vi prata om abort, det betyder avbrytande av en graviditet. Det är ett ämne som vi får många frågor om på UM och som vi som vårdpersonal tycker är ett jätteviktigt ämne att prata om. Så idag kommer det att bli ett enda långt brandtal om rätten att bestämma över sin egen kropp och värnandet av abortlagstiftningen! Och så lite annat. Häng med.

Då vi skulle prata om ämnet abort idag så funderade vi innan hur vi skulle prata om det. I andra avsnitt så har vi ofta tagit upp olika sätt att se på det ämne vi pratat om, och det för att man kan tycka och känna olika. Men i det här avsnittet vill vi att alla som lyssnar ska vara helt klara med var vi står i den här frågan. UM ska vara ett tryggt ställe för dig där du inte blir ifrågasatt eller misstrodd- det kan vi inte säga nog många gånger.

Många kommer till våra mottagningar för att ta graviditetstest. Det är gratis. En del test är positiva vilket betyder att du är gravid. Graviditeten räknas från den senaste mensens första dag. Om du är gravid så har du två val: Antingen kan du behålla graviditeten eller så kan du avbryta graviditeten dvs göra en abort. De allra flesta graviditeter upptäcks tidigt så oftast är det ingen brådska med det beslutet. En del vill fundera lite över alternativen, andra vet direkt vad de vill göra. För dig som vill göra en abort är det bra att veta att vi inte utför själva aborten på UM utan det får du hjälp med på sjukhuset i Östersund men vi kan prata om dina tankar och känslor kring det, vara ett stöd för dig om du behöver samtal både före och efter en abort och även hjälpa till med kontakten med sjukhuset om du vill. Om du sedan önskar ett skydd mot graviditet så kan vi hjälpa dig att hitta en bra metod.

Och vad är det då som gäller kring aborter? I Sverige har vi en abortlag från 1975 vilken ger alla personer rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Det är en av världens mest generösa eller frikostiga abortlagstiftningar. Efter vecka 18 behöver du ansöka till Socialstyrelsen om att få göra en sen abort. Rätten till fri abort gäller oavsett varför en person vill göra abort, och det är alltid den gravida som bestämmer. Att göra abort kostar som ett vanligt läkarbesök, är du under 18 år kostar det inget. Rätten till fri abort i Sverige gäller även för asylsökande och papperslösa personer. Papperslösa personer är alltså de som håller sig undan för att inte bli utvisade eller personer som inte ansökt om tillstånd att vistas i landet. Även de som bor i länder där det är förbjudet med abort har rätt att komma till Sverige för att få hjälp.

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra abort eller inte, det står i abortlagen. Du har också rätt att ändra dig när som helst före själva aborten. Det kan vara bra att prata med den som du har blivit gravid tillsammans med om hur du vill göra. Det är också bra att fatta ett gemensamt beslut om det går. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid.

Att vara den som inte får vara med och bestämma om en abort kan kännas jobbigt. Du kan bli förälder fast du inte var beredd på det. Den som är gravid kan också välja att göra en abort även om du inte vill. Ibland kan det röra upp en massa känslor och ibland kan du också behöva prata med någon. Det kan du få hjälp med på UM.

Så, när vi nu pratar om aborter så behöver vi lite fakta; I Sverige utförs ungefär 35 000 aborter per år. Av dessa utfördes 85 procent före graviditetsvecka 9. De allra flesta graviditeter upptäcks tidigt.

Hur går en abort till? Som vi nämnde tidigare så får du hjälp på sjukhusets gynekologiska mottagning, där behöver du boka en tid. Det finns ingen åldersgräns för att få göra en abort. Medicinsk abort är det vanligaste och det betyder att du får mediciner som gör att graviditeten avbryts. Om du har bra stöd omkring dig kan du välja att göra aborten hemma, annars kan du få vara en dag på sjukhuset. En abort gör så att du blöder som vid mens men den kan vara kraftigare. En abort påverkar inte möjligheten att bli gravid senare i livet, det är det många som oroar sig för. Cecilia, jag vet att vi får många frågor från de som är under 18 år och vill göra en abort, hur fungerar det?

Även om du är under 18 år är det du själv som bestämmer om du vill göra abort. Personalen på gynekologiska mottagningen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om ditt besök. Men om du är under 18 år brukar personalen föreslå att någon vuxen hemma får veta att du ska göra en abort. Det kan vara bra med någon som kan vara ett stöd både före och efter aborten.

Går det inte att berätta hemma att du ska göra en abort kan du kanske berätta det för någon annan vuxen som du litar på. Det kan vara en släkting eller någon annan närstående, eller en kurator eller en skolsköterska. Ju närmare 18 år du är ju mindre har de vuxna som ansvarar för dig rätt att få veta om dina kontakter med vården.

Vårdpersonalen kan behöva bryta mot tystnadsplikten om de tror att du far illa på något sätt. Då kan de kontakta en vuxen som ansvarar för dig. Men de gör inte det om du riskerar att råka illa ut om din vårdnadshavare får veta att du är gravid eller vill göra en abort. De kan ibland också behöva göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att du ska få hjälp. I så fall får du alltid själv veta det. Det var vad som gäller kring abort och tystnadsplikt om du är under 18 år. Om du har funderingar kring det här eller annat, ta kontakt med oss på UM så kan vi berätta mer.

Vår nuvarande abortlag kom alltså 1975. Innan dess har Sverige historiskt haft mycket stränga straff för abort. Att få till abortlagen 1975 var en lång process som kom till efter hårda debatter i samhället, det fanns en oro att om abort blev mer lättillgängligt så skulle det missbrukas och leda till ett moraliskt förfall. Det var många som ville att det skulle vara svårt att göra abort för då skulle fler låta bli. Trodde man, och det verkar man fortfarande tro i många länder runt om i världen där aborter är helt olagligt oavsett omständigheter.

Forskning visar ju att abortförbud inte leder till en minskning i antal aborter utan att aborterna i stället sker på osäkra och farliga sätt. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör ungefär 5 personer varje timme runt om i världen på grund av osäkra aborter. 5 personer varje timme dygnet runt. Tänk att så många personer ska behöva dö varje år på grund av dessa lagar! Helt i onödan. Att viljan att kontrollera människors kroppar är så stark att det lagstiftas om det. Men sedan en att den lagen i praktiken inte alls har någon verkan utan bara gör så att människor dör istället, det verkar inte spela någon roll. Det är så fel på så många sätt.

Innan vår nuvarande abortlag kom så åkte svenska personer till andra länder , tex till Polen för att göra abort, för då var det lagligt där, men nu är det olagligt. Så det kan skifta fort. Det är kanske lätt att tro att abortlagen i Sverige är något självklart men tyvärr är det inte något som vi kan ta för givet. Det finns idag strömningar i Sverige som vill sänka abortgränsen och på andra sätt inskränka eller hindra personers möjlighet till rätten till sin egen kropp. Det finns t.ex. stater i USA som har bland världens hårdaste abortlagar, så även i demokratiska länder så inskränks de mänskliga rättigheterna. För det är så, att aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering. Det är så otroligt viktigt att vi värnar om de rättigheterna.

Även om det står tydligt i vår svenska abortlag att alla personer har rätt till fri abort oavsett anledning så vet vi att många kan uppleva skam och skuld dels över att “hur kunde jag hamna i den här situationen” och dels för att inte ha en “tillräckligt bra anledning” att göra en abort. Det där hänger ihop med ett skuldbeläggande från samhällets sida av oönskade graviditeter. Det sociala stigmat, gamla tankar kring dygd, moral och oansvarighet som hänger kvar. De flesta har säker hört någon säga “jag är för fri abort MEN...ska man verkligen få göra hur många som helst... eller men jag tycker att det är lite för enkelt en del kan ju använda det som ett preventivmedel... och så vidare, det finns många fortsättningar på den meningen som florerar där ute, ofta i diskussioner på sociala medier. Jag tycker att diskussioner kring abort går i vågor. Folk har så mycket åsikter om varför en person gör abort och hur många aborter en person gör, att personer är oansvariga som blir gravida. Vi har i Sverige rätt till fri abort, den lagen kan vi inte börja diskutera utifrån moraliska aspekter, antingen är den fri eller så är den inte fri. För vem ska annars bestämma hur många aborter en person får göra eller av vilken anledning? Fri abort innebär att du inte ska behöva förklara för en enda person om orsaken till ditt val. Fri abort innebär att du kan göra en abort eller tre hundra och det ska inte spela någon roll. Och du ska verkligen inte behöva känna skam eller skuld pga ditt val. Vi ska vara väldigt rädda om den abortlag som vi har!

Kunde inte hålla med mer! Att börja villkora rättigheter tror jag är en riktigt farlig väg att gå.Punkt slut. Däremot-så kan vi behöva prata lite om hur man kan må inför, under och efter en abort.

Alla upplever att genomgå en abort på olika sätt. En del ser det som ett lätt val och reflekterar inte så mycket över det och andra upplever det som något känslomässigt jobbigt både innan och efteråt.

En del kan känna ambivalens, de vet inte riktigt hur de vill göra med en graviditet. Vi tycker att det är viktigt att säga att det inte finns regler för hur man ska må och känna. En del kan få skamkänslor över att de inte upplever det som tillräckligt jobbigt, att man måste “må dåligt” över att göra abort. Och för andra så är det något stort och jobbigt, och något man går och bär på länge. Det här kan ju gälla för båda två som är inblandade i graviditeten. Oavsett kan man ibland behöva prata om det, och det kan du göra med oss på UM.

Om det är så att du misstänker att du är gravid så får du gärna komma till någon av våra mottagningar och ta ett gratis graviditetstest.

Om du vill göra en abort så kan du antingen ringa direkt till gynekologiska mottagningen för att boka tid eller också fylla i ett formulär på 1177 så ringer kuratorn där upp dig. Hör av dig till oss om du tycker att det är svårt att själv boka tiden så hjälper vi dig med den kontakten.

Sammanfattning: Idag har vi pratat om abort. Vad det är, hur det går till, om rätten att bestämma över sin egen kropp, om mänskliga rättigheter och varför det är så viktigt att värna om den svenska aborträtten. Om du som lyssnar på vår podd vill komma kontakt med oss på UM så finns länken till vår hemsida i beskrivningen.

Vi hörs igen om två veckor. Hejdå

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se