Besök vår facebooksida: Ungdomsmottagningar Jämtland Härjedalen. Vi finns även på Instagram under umjamtlandharjedalen

Gå in här: https://www.facebook.com/Ungdomsmottagningarjh/

eller på INSTAGRAM  umjamtlandharjedalen

 

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se