Mammografivagen i Svenstavik

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Svenstaviks hälsocentral, Vallmovägen 2.
Här står vagnen till och med vecka xx, sedan har vagnen sommaruppehåll fram till vecka xx då vagnen fortsätter till Järpens hälsocentral.

Karta över mammografivagnens placering

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214