Mammografivagnen

Mammografivagnen är Region Jämtland Härjedalens mobila mammografiundersöknings-vagn. Den turnérar runt på utvalda orter i Jämtland och Härjedalen.

Undersökningen är gratis.

Turen startar i Bräcke och går till Hammarstrand, Föllinge, Gäddede, Strömsund, ett stopp i Östersund innan den fortsätter till Hede, Sveg, Svenstavik, Järpen och tillbaka till Östersund. Under stoppen är den uppställd på orternas hälsocentraler förutom i Östersund där den står på Tysta vägen, östersunds sjukhusområde.

Denna tur tar ca 2 år och sedan börjar den om i Bräcke igen.

Var befinner sig mammografivagnen nu?

Uppställningsplatser och preliminära tider

Skriv tabellbeskrivning här

2018


Vecka 44 - 52

Östersund

 

Skriv tabellbeskrivning här

2019Vecka 1-5


Östersund

Vecka 7-12


Bräcke HC

Vecka 13-18


Hammarstrand HC

Vecka 19-24


Föllinge HC

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214