Informationsmöte om förändringar på Hallens hälsocentral

Från och med den 10 september kommer Hallens hälsocentral, Åre närvårdsområde, Myrvikens hälsocentral och Bergs närvårdsområde att inleda ett samarbete.

På informationsmötet kommer vi att berätta om förändringarna och alla som vill får chansen att ställa frågor till ansvariga på Region Jämtland Härjedalen.

När: Tisdag 4 september klockan 19.00
Var: Bjurgården i Hallen

Läkare på Hallens och Myrvikens hälsocentraler

Samarbetet innebär att läkarna på Myrvikens hälsocentral kommer att jobba även på Hallens hälsocentral. Det kommer att finnas läkare i Hallen fyra dagar varje vecka, måndag till torsdag. På fredagar när Hallens hälsocentral är stängd vänder man sig till Myrvikens hälsocentral. Det kommer också finnas en gemensam diabetessköterska och BVC-sköterska på Hallens och Myrvikens hälsocentraler. PSE, rehabkoordinator, sjukgymnast och kommunsköterska kommer att finnas kvar i både Myrviken och Hallen precis som tidigare.

Förändringarna görs för att få en mer långsiktig och stabil lösning för boende i Hallenområdet. Förändringarna införs på prov i ett halvår för att sedan utvärderas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se