Sinnenas rum

Sinnenas rum bjuder på en kravlös lockande miljö värd att utforskas.

Sinnesstimulering är bra för alla men en person med funktionshinder kan ha svårare att uppfatta och urskilja sinnesintryck och behöver tydligare och kraftfullare stimuli än andra.

Sinnenas Rum används framförallt av barn och ungdomar som har kontakt med Barn och Ungdomshabiliteringen. Om ni ska besöka Sinnenas Rum ser vi gärna att den vuxna som ska följa med kommer på ett introduktionsbesök innan. Introduktionen tar ca en och en halv timme.

Utifrån individuella behov planerar man in aktiviteter som också stimulerar kropps- och rumsuppfattning, inlärning av begrepp och förståelse av orsak-verkan.

Inredningen ger besökaren möjlighet till sinnesstimulering genom ljud, ljus, lukt och känseleffekter. Rummen ger också goda tillfällen till kommunikation och samspel. 

Vita Rummet

Vita Rummet har en odämpad vatten- och musiksäng, vattenfyllda bubbelrör med olika färger som kan styras med touchkontakter, glimrande fiberoptik, färgsnurra, bildprojektor och en discokula som roterar sakta runt i rummet.

Ljud- och känselrummet

Ljud- och känselrummet ger möjlighet att utforska och uppleva olika material, lyssna på musik och prova att skapa egna ljud. Med touchkontakter går det att styra olika ljus-, ljud- och känselsaker.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se