27/4 2023 Autismspektrumtillstånd dag 3

För föräldrar, berörda personer i familjens närhet samt personal på förskolor/skolor och elevhem m.m.

dag 3 innehåller:

-kognitivt stöd

-relationer och sexualitet

-sociala rättigheter

För att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har deltagit på "Autismspektrumtillstånd dag 1" och "Autismspektrumtillstånd dag 2".

datum och tid

torsdag 27 april, 2023

Tid: 9.00-16.00

plats

BUH Köpmangatan 24, lokal Länsman

kostnad
ingen kostnad

Vi bjuder på lättare fika.

Uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan, utgår en faktura på 300 kronor  

anmälan:
senast 20 april via formuläret nedan – begränsat antal platser

Kom ihåg att anmäla dig i receptionen när du kommer samt att du lämnar återbud på telefon 063-15 46 10 när du inte kan delta.

Anmälningsformulär
Det finns 15 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 april klockan 23.30.
Personuppgifter
PersonuppgifterDeltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

Ange namn på t.ex. förskola/skola och/eller det barn utbildningen är till för

T.ex. hjälpmedelsbehov, allergier

ansvarig/upplysningar

Marita Västerbo, 063-154444örnamn

Anmälan endast via
forumlär nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se