Enkät om hälsocentraler i Östersunds kommun

Under sommaren 2020 genomfördes en enkätundersökning där invånare i Östersunds kommun bjöds in att lämna sina synpunkter genom att svara på en enkät. Frågorna i enkäten handlade om hälsocentralers tillgänglighet, om digitala vårdtjänster och om vad som är viktigt när en väljer hälsocentral. Här presenteras reslutaten av enkäten.

Bakgrund

Region Jämtland Härjedalen har fem hälsocentraler (HC) i egen regi i Östersunds kommun: Brunflo HC, Frösö, HC, Odensala HC med filial i Torvalla, Lugnviks HC med filial i Lit och Zätagränds HC. Några av dessa hälsocentraler har behov av lokalförändringar och nybyggnationer, det är främst Odensala, Zätagränd och Lugnviks Hälsocentraler.

En särskild politisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att ge förslag till antal, storlek och lokalisering för hälsocentralerna i Östersundsområdet. Därför bjöds boende i Östersunds kommun in till att lämna sina synpunkter genom att svara på en enkät.

Hur svarade Östersundarna?

Filmen nedan ger en kort sammanfattning av resultatet. En mer utförlig analys av enkäten finns att läsa här.

Vad händer nu?

Svaren har sammanställts och redovisasts för regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i form av en rapport med förslag till fortsatt inriktning.
Rapporten finns att läsa här.Word