Hjälp att sluta med tobak

På din lokala hälsocentral finns det tobaksaavänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Remiss behövs ej.

HÄLSOCENTRALER

Brunflo hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Cecilia Palmgren
Tel: 063-14 20 17

Diplomerad tobaksavvänjare. Anna Bergman
Tel: 063-14 20 40

Bräcke hälsocentral
Diplomerad tobaksavänjare. Mia Horneij
Tel: 0693-166 13

Frösö hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Maude Martin
Tel: 063-14 23 00

Funäsdalens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Anita Dyborn
Tel: 0684-160 60

Föllinge hälsocentral
Tobaksavvänjare. Kerstin Persson Moberg
Tel: 0645-71 51 30

Gäddede hälsocentral (Närvård Frostviken)
Diplomerad tobaksavvänjare. Anna-Lena Persson
Tel: 070-629 46 25

Hallens hälsocentral
Tobaksavvänjare. Tina Svendsen
Tel: 0643-44 55 00

Myrvikens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Johanna Magnusson
Tel: 0643-44 55 20

Hammarstrands hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Ulla-Lena Göransson
Tel: 0696-682 510

Hede/Vemdalen, Fjällhälsan
Diplomerad tobaksavvänjare. Lena Olsson
Tel: 0684-160 00

Hoting, Nya Närvården AB
Diplomerad tobaksavvänjare. Christine Alstergren
Tel: 0671-71 66 80

Järpens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Ingrid Halvarsson
Tel: 0647-165 50

Diplomerad tobaksavvänjare. Hanna Fjellner Föräldraledig

Krokoms hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Malin Cooper
Tel: 0640-166 18

Kälarne hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Berit Nordlund
Tel: 0696-166 60

Lugnviks hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Ingela Lindström
Tel: 063-14 22 75

Odensala hälsocentral
Diplomerd Tobaksavvänjare. Maria Jönsson
Tel: 063- 14 22 00

Strömsunds hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare. Sofia Sannemo  Föräldraledig
Tel: 0670- 166 00   

Stuguns hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Ulla-Lena Göransson
Tel: 0696-68 25 10

Svenstaviks hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare. Annika Törnblom
Tel: 0687-166 19

Torvalla hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Lena Haagensen Broden
Tel: 063-14 23 96

Diplomerad tobaksavvänjare Lena Karlsson
Tel: 063-14 23 96

Zätagränds hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare. Rut Höglund-Knutsson
Tel: 063-14 21 28


ÖSTERSUNDS SJUKHUS

Psykiatrin ECT- mottagningen/öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad tobaksavvänjare Hanna Helgesson
Tel: 063-15 36 16

Psykiatrin ECT- mottagningen/ öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad Tobaksavvänjare Gunilla Björling
Tel: 063- 15 69 49

Lungavdelning 14
Diplomerad tobaksavvänjare Sylvia Einarsson
Tel: 063-15 31 24

Diplomerad tobaksavvänjare Stina Lundhag
Tel: 063-15 31 24/ 15 31 14

Strokeavdelningen
Tobaksavvänjare Åsa Persson

Reumatologmottagningen, Remonthagen
Diplomerad tobaksavvänjare Christina Sandberg
Tel: 063-15 48 61


ÖVRIGA

Företagshälsovården Priserva AB Sveg
Diplomerad tobaksavvänjare Kicki Fabricius
Tel: 070-383 62 91

Företagshälsa Hälsorum Offerdal
Diplomerad Tobaksavvänjare Siv Eveby
Tel: 070- 594 63 24


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)