Välja hälsocentral eller läkarmottagning (Hälsoval)

I Jämtland Härjedalen finns något som heter Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst.

Logotyp - Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Godkända hälsocentraler använder symbolen för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Vill du se vilken hälsocentral du tillhör eller byta hälsocentral loggar du in på 1177.se. Ditt val av hälsocentral slår igenom direkt.

Du kan också byta hälsocentral genom att fylla i denna blankett som du skickar eller lämnar till den hälsocentral du vill gå till. Ditt val av hälsocentral slår igenom när den nya hälsocentralen mottagit din blankett.

Valbara hälsocentraler och vårdutbud

Här finns en lista på alla godkända hälsocentraler och deras utbud av vård.

Information about Torvalla Health Centre in other languages:

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen innebär bland annat att:

  • Du har rätt att välja vilken hälsocentral du vill tillhöra och du kan byta när du själv vill.
  • Valet är personligt. Du kan bara göra val som gäller din egen person eller där du agerar som ombud. För barn under 18 år ska vårdnadshavare skriva under. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under valet.
  • Gör du inget aktivt val placeras du på den hälsocentral som i de flesta fall ligger närmast ditt hem. Genom att logga in på 1177.se kan du se vilken hälsocentral du tillhör.
  • Om du väljer en hälsocentral långt ifrån din bostad kan du inte räkna med att få hembesök eller ersättning för resor.
  • Regionfinansierad primärvård kan drivas av både offentliga och privata hälsocentraler.
  • En ersättning till hälsocentralen följer med dig oberoende om du väljer en privat eller offentlig aktör.
  • Har du frågor eller funderingar kring hälsocentral kan du kontakta din hälsocentral.

Att välja hälsocentral i annan region eller landsting

Du kan välja att tillhöra en hälsocentral i en annan region eller landsting. Olika regioner och landsting har olika regler för valet. Läs mer om hur det fungerar i den region eller det landsting som du vill byta till.

En hälsocentral måste godkännas

I Hälsoval Region Jämtland Härjedalen måste hälsocentralerna bli godkända och uppfylla ställda krav för att få bedriva vård. Det är viktigt för att garantera den grundläggande kvaliten och att alla hälsocentraler får samma villkor.

1177.se

På 1177.se hittar du information om alla hälsocentraler i Jämtland Härjedalen och kan jämföra dem.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214