Vår arbetsmetod

Kunskap och resultat går hand i hand

ProjektCenters arbetsprocess är iterativ och innebär att ansvarig kompetens tar fram arbetsmaterial som resten av teamet ger feedback på. Sedan mejslas slutmaterial fram för återföring till ansvarig. På så sätt optimeras alltid kunskapen och vi höjer alltid nivån på framarbetandet och genomförande av projekten.

Bild på ProjektCenters medarbetare

För oss betyder TEAM = gemensam kompetensrik bedömningsförmåga.

Vill du läsa mer om vad ett Horizon-projekt är för något kan du klicka här