Om oss

Från tre konstruktiva eldsjälar till ett stort team

Under 2014 antog tre eldsjälar uppdraget att låta Forskning och Utveckling inom Region Jämtland Härjedalen bli en megatestbädd där vården blir en motor för regional utveckling.

De tre grundarna av ProjektCenter


Med de projekt som har genomförts och fortgår från 2020 och framåt har ProjektCenter en unik position med samlad kompetens och förmåga att driva en megatestbädd i samarbete. Det betyder i praktiken att vi kan aktivera den omställning som krävs för att realisera en god och nära vård med stöd av de helhetslösningar som projektresultaten levererar.

Teamet har vuxit i takt med antal projekt och idag finns 14 personer verksamma med koppling till ProjektCenter som leds av grundarna Forskningsdirektör Göran Larsson, Strateg/Manager Marie Sherman och Klinisk ledare/rådgivare Mikael Lilja. Teamet arbetar med långsiktiga perspektiv, tydligt och delat ledarskap, samt inte minst trovärdighet i relation till uppdragsgivare och samarbetsparters.

Gruppbild på anställda