InDemand Community

Samarbete baserat på efterfrågan

Region Jämtland Härjedalen deltar som regional koordinator i detta europeiska nätverk. PEAK Region AB deltar som stödjande organisation.

Nätverket består av totalt 22 medlemsländer som arbetar med att stötta och driva platsbaserad utveckling och innovation på ett omfattande sätt. Fokus ligger på att skapa regionala hållbara innovationssystem som alla bidrar till ett konkurrenskraftigt Europa där alla regioner ka bidra med smart, hållbar tillväxt.

En tydlig ansats är att öka kapaciteten inom hälso- och sjukvård genom att man systematiserat identifierar och löser problem samtidigt som man skapar möjligheter för företagande.

"inDemand solves the challenges identified by the customer -the Healthcare organizations-. That’s why we talk about a demand driven model!"

Läs gärna mer här.(Obs.engelsk sida)

Logga InDemand