European Innovation Partership AHA

Reference site - 3 star

Som katalysator för utveckling och tillväxt

Region Jämtland Härjedalen/ProjektCenter har fått utmärkelsen 3 star Reference Site i European Innovation Partership (EIP). Det betyder att vår organisation anses vara en betydande katalysator för regionens utveckling och tillväxt. 3 star betyder att vi hör till den näst bästa klassen.

Utnämningen ger goda förutsättningar för fortsatt samverkan och utveckling av lösningar som är systempåverkande. Både nationellt och internationellt.

Nätverkande och partnerskap är viktigt för det europeiska kunskapsutbytet. Genom detta har utsedda organisationer också skapat banbrytande och avancerade digitala lösningar som kommer ha stor påverkan på framtida hälso- och sjukvård. Nätverkandet ger maximal utdelning och säkrar investeringar i de innovationer som skapas.

Läs gärna mer här (Obs. Engelsk sida)

Logga Eip on AHA