Tar du med dig böcker från biblioteket utan att låna dem?

Den senaste tiden har det tyvärr börjat saknas böcker i hyllorna. Det är jättekul att biblioteket är till hjälp för dig men om böcker inte lånas och du inte meddelar mig drabbar det andra låntagare.

Det här blir konsekvenserna:

  • I katalogen står det att en bok finns inne.
    Låntagare reserverar boken för att säkra ett lån (ibland åker folk in på helger enbart för att låna en bok) men den finns inte på hyllan. Eftersom den är borta måste låntagare försöka få tag på den på andra sätt vilket inte alltid går.
  • Det skapar osäkerhet. Jag måste upprepade gånger leta igenom alla hyllor och om boken är borta ge låntagare negativa besked. Dessa kan ha räknat med att låna boken vid ett visst datum, för exempelvis studier, och hamnar i en stressig situation.
  • Jag kan inte alltid köpa in nya exemplar. Att ersätta blir väldigt dyrt, vilket innebär att jag kanske måste välja bort böcker som efterfrågas för att jag till slut inte har råd. Vissa böcker går inte att köpa längre, de har slutat tryckas så de går inte att ersätta över huvud taget.

Om du behöver låna en bok men saknar lånekort, boken inte går att låna i självutlånsdatorn eller du har andra frågor, maila mig på: medicinskabiblioteket@regionjh.se så ska vi se hur vi kan lösa situationen.

/Sofie, bibliotekarien

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se