Informationssidan Covid-19 har flyttat till E-resurser

Du hittar sidan med forskningspublikationer och stöd kring Coronavirus / COVID-19 under E-resurser - Senaste om Covid-19

Sidan innehåller länkar till bland annat kunskapsstöden UpToDate och ClinicalKey, svenska sidor som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt internationell forskning via WHO och olika förlag/leverantörer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se