Syskonen Perssons donationsfond


Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare aktiva vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Ansökningsomgången gällande Syskonen Perssons donationsfond för 2019 öppnar under dagen den 18 juli 2018.
Sista ansökningsdatum är den 15 september 2018.

Ansökan

Detaljerade anvisningar, kriterium samt ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta FoU-enheten.

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214