Medel för Celiakiforskning

Årets utlysning av forskningsmedel för Celiakiforskning har nu öppnat.

Mer information finns via länken nedan. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020.

https://www.celiaki.se/forskningsfonden/sok-forskningsstod/

Vi ser gärna att fler sjuksköterskor, dietister, ekonomer och personer inom övriga forskningsinriktningar söker forskningsmedel, då vi främst givit bidrag till forskare med läkarutbildning de senaste åren.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214