Visare Norr

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2021 kommer Region Västernorrland och Region Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,2 miljoner kroner till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kr ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september.

För mer information kontakta FoU-enheten