Bidrag till magister-/masteruppsats?

FoU-enheten utlyser två gånger per år bidrag till skrivtid (2-4 veckor på heltid) för magister-/master uppsats inom en specialistutbildning för kliniskt verksamma medarbetare (minst 50% av heltid) inom Region Jämtland Härjedalen.

Ansökningsförfarande

 Ansökan om bidrag för skrivtid skickas in elektroniskt till fou@regionjh.se och ska innehålla följande uppgifter:

  • Försättsblad innehållande den sökandes namn, arbetsplats och inom vilken utbildning magister/master uppsatsen kommer ingå i.
  • Intyg från handledare att projektet är i ett sådant skede att den kan sammanställas till en uppsats.
  • Projektbeskrivning (1-3 sidor).
  • Antal veckor skrivtid som ansökan avser.

Granskning och beslut

Ansökan granskas av vetenskapliga handledare vid FoU-enheten. Handläggningstiden är cirka två arbetsveckor. Beslutet går inte att överklaga.

 

Har du frågor? Kontakta FoU-enheten via e-post eller på telefon 063-14 24 63.

Datum

Ansökningsomgången gällande bidrag till magister-/masteruppsats för 2017 är nu stängd

 

Text

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)