28/4 Löpkurs fortsättning

med Lena Gavelin

För dig som tagit steget från nybörjare och vill höja målsättningen ett snäpp. Varierad grupp - från att springa 5km till att kunna springa längre sträckor eller förbättra din tid. 

Varje pass innehåller kort teori om konditions och löpträning. Passen är med olika fokus där löpteknik finns med som en röd tråd. Avslutning med stretch och hemläxa. Passen anpasss efter egen nivå. Fokus är att hitta träningsglädje och bli en bättre löpare utifrån nivå och förutsättningar.

Efter varje pass kommer ett utskick med anteckningar från passet, tips och hemläxa.

Start: tisdag 28/4

Tid: 1815-1930

Kursen består av 8 tillfällen.

Folkhälsomyndigheten: Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
Utomhusaktiviteter: Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Kurserna genomförs utomhus, vi kommer att ha såväl träningen som samling och avslut ute. Självklart stannar man hemma om man känner sig sjuk eller har symtom, vi håller avstånd och på det sättet minimerar smittrisk samtidigt som vi gör något för vår egen hälsa. 

Personalföreningspris: beror på antal deltagare (max 500 kr/person). Minst 15 deltagare för att kursen ska bli av.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 april klockan 13.01.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214