Några frågor om beställning i WebSesam

Tack för att du tar dig tid att svara på våra nedanstående frågor.

Jag är: * (obligatorisk)
Jag är:

Varför ringde du till oss? * (obligatorisk)
Varför ringde du till oss?


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se