Blanketter och stödmaterial

Under detta avsnitt finner du blanketter och övrigt stödmaterial som används i kontakt med Transportenheten.

Blanketter och stödmaterial

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se