Produktinformation

Här finner du information om olika produkter, till exempel förteckningar över vårt grundsortiment.

 

 

 

 

Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
Hjälpmedel för personlig vård
Hjälpmedel för förflyttning
Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och lokaler
Hjälpmedel för kommunikation, information och varseblivning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se