Förskrivardirektiv

De förskrivardirektiv som finns här är antagna av Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor och gäller för hela länet.

Direktiven innehåller anvisning om när man kan förskriva hjälpmedlet, vem som får förskriva, säkerhetsaspekter samt andra tips och råd.