Produktinformation

Här finner du extra information om olika produkter, till exempel förteckningar över vårt grundsortiment.

Vill du veta vid vilka tillfällen produkten kan förskrivas finner du det under Förskrivardirektiv.

Produktinformation

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se