Förskrivardirektiv

De förskrivardirektiv som finns här är antagna av Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor och gäller för hela länet.

Direktiven innehåller anvisning om när man kan förskriva hjälpmedlet, vem som får förskriva, säkerhetsaspekter samt andra tips och råd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se