Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård

Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se