Covid-19 rutiner till Hälso- och sjukvård - Region Jämtland Härjedalen

Åtgärder vid fall av Covid-19

Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg i regionen och
kommunerna 61001
Information kring prover/provtagning samt smittspårning vid utbrott

Provtagning och provsvarshantering

Provtagning och provhantering, covid-19 inom Primärvård samt Kommunal vård och
omsorg
56083
Provtagning/provtagningsanvisningar och hantering av prov

Provtagning vid symtom på luftvägsinfektion inför flytt till SÄBO, korttidsboende och
växelvård
56419

Triagering/provtagning COVID-19 på AKM, 59776

Hantering av antigentester från kommunal vård och omsorg, 70092
Hanterar hälsocentralernas ansvar att dokumentera provsvar från kommunen. Utfärdad av Primärvården.

Screening för covid-19 av patient i samband med in-/utskrivningc 57488

Personal

Vård- och omsorgspersonal med luftvägssymtom under covid-19 pandemin, 56149

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning vid covid-19, 56060
Grunddokument gällande skyddsutrustning vid covid-19.

Lathund vid val av skyddsutrustning, 56509

Instruktion för användande av andningsskydd samt avklädning av skyddsutrustning, 56510
Instruktion med bilder, lämplig att sätta upp på vägg.

Personlig skyddsutrustning för städpersonal vid covid-19, 56670
Personlig skyddsutrustning för städpersonal samt hantering av städutrustning

Munskyddsanvändning, som source control, 61920

Instruktionsblad för användande av munskydd, 58466
Hur munskydd ska hanteras, hur länge det kan bäras etc.

Rengöring av flergångsvisir, 57822

Vård av patient

Vård av patient på vårdavdelning med misstänkt eller konstaterat fall av Covid-19, 56055
Val av vårdrum, transport av patient samt hantering av ev. exponerad medpatient.

Transport av patient vid Covid-19, 56063

Städning, rengöring, desinfektion, tvätt och avfallshantering vid covid-19, 56082

Rutiner vid dödsfall covid-19, 56064

Råd avseende förebyggande åtgärder mot spridning av covid-19 inom gruppverksamhet för patienter i Region Jämtland Härjedalens regi 58124

Låg respektive hög smittrisk på Hälsocentraler 59192

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Covid-19

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se