Information till kommunal vård och omsorg

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård

Provtagning av personal sker i första hand via bussarna (1177.se). Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.