Riktlinjer för 2021-års influensavaccination Region Jämtland Härjedalen

Höstens vaccination mot säsongsinfluensan startar tisdagen den 9 november för riskgrupper. Det är samma grupper som tidigare år rekommenderas vaccin: personer 65 år och äldre, riskgrupper under 65 år och gravida efter graviditetsvecka 16. Även hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar liksom all vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa, omfattas av rekommendationen. Vaccinationen för dessa grupper samt för all personal anställd inom RJH är kostnadsfri för den enskilde.

Nytt för året är att ett högdos-influensavaccin rekommenderas till personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård och är 65 år eller äldre.
Högdosvaccinet användas till dessa grupper som löper störst risk för allvarlig influensarelaterad sjukdom.
Arbete pågår också för att kunna registrera alla givna influensavaccindoser i Cosmic via journalrobot, på samma sätt som vaccination mot covid-19.

Tidsplanering
Med start från v 42 kan högdosvaccin ges till personer i särskilda boenden (SÄBO) och i hemsjukvård. Dock med ett intervall på minst 7 dagar till vaccin mot covid-19.
Vecka 45-v 46: Personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Vecka 47-v 48: Vård- och omsorgspersonal, dvs start måndag 22 november
Från v 49: Allmänhet, dvs start måndag 6 december


Ingela Fanqvist är utsedd till Huvudsamordnare för vaccinationer i Primärvården, RJH. Frågor kring årets influensavaccinationskampanjen kan mailas henne: ingela.fanqvist@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se