Information om covid-19

Information till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner

Information till primärvården

Länk till sida för primärvården

Råd kring risk för att bli eller ha blivit utsatt för smitta 1177 Jämtland

Smittskyddsblad

Smittspårning covid-19 samt samlade rutiner – information till chefer inom Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se