Z-läkemedel

Z-läkemedel 2020-2021 i pdf-format

HTML-versionen på sidorna nedan är under revidering, använd pdf-dokumentet ovan.

Z-läkemedel är en rekommendationslista över de preparat som framför allt bör användas vid vanliga sjukdomar och är utarbetad av läkemedelskommitténs expertgrupper under hösten 2019 där förskrivningstradition, evidens, säkerhet, kostnad och miljöfrågor beaktats. Den är att betrakta som en basläkemedelslista och rena specialistpreparat ingår därför inte i Z-läkemedel.

I Z-läkemedel läggs tyngdpunkten på val av aktiv substans, själva preparatnamnen är enbart nämnda som exempel på dessa substanser.

Pappersversionen av Z-läkemedel är giltig i två år, men under dessa två år kan rekommendationerna ändras något. Det finns alltid en uppdaterad version på Läkemedelskommitténs hemsida

Den som har synpunkter på listan är välkommen med dessa. Det är nödvändigt med en livlig debatt och kritiskt tänkande för att läkemedelsbehandlingen ska bli rationell.

Kristina Seling Ordförande i Läkemedelskommittén, Region Jämtland Härjedalen

Substansnamn:
loperamid

Exempel på produktnamn:
Imodium (länkat till FASS)

Ej förmån

Priser regleras av enskilt apotek och kan därmed komma att variera. Patienten får betala utanför högkostnadsskyddet.

Handelsvara

Produkt som det ej går att skriva recept på.

Egenvård

Läkemedel eller handelsvaror som kan köpas receptfritt av patienten.

Licensläkemedel

Licensläkemedel

Barnrekommendation

Barnrekommendation

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

Riskläkemedel för äldre

Riskläkemedel för äldre