Xyloproct rektalsalva restas

Xyloproct rektalsalva kommer att restas från 12/10 till början av april 2022. Suppar är inte restade.

Alternativ salva vid hemorrojder och analfissurer är Alcosanal, som är receptfritt och inte förmånsberättigat. Vid analfissurer rekommenderas Rectogesic.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se