Tridepos restat

Tridepos är restat till mars 2022.

Patienter som står på detta bör erbjudas alendronat veckotablett i kombination med Kalcipos-D.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se