Tillgängliga adrenalinpennor

I nuläget är Jext 150 ug och 300 ug tillgängliga på marknaden. Likaså är EpiPen 300 ug i 2 dos tillgänglig. Övriga pennor är restnoterade.

Adrenalinpennor är inte utbytbara mot varandra så nytt recept krävs vid byte mellan preparaten. Vid byte av adrenalinpenna bör patienten alltid informeras om hur pennan ska användas. Sjukvården rekommenderas att använda uppdraget adrenalin vid anafyaxi istället för engångspennor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se