Silvernitratstickor

Silvernitratstickor kan beställas från ApoEx. Licens krävs men för primärvården och öronkliniken finns generell licens.

Använd artikelnummer 827408 vid beställning i Raindance/Marknadsplatsen. Benämningen är Avoca Caustic Applicator 75 % 100 stk, pris 699 kr.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se