Metoklopramid/Primperan restnoterat

Alla tablettformer av metoklopramid är restade och väntas komma tillbaka tidigast i slutet av januari 2022.

Metoklopramid/Primperan tablett finns fortfarande att hämta ut på enstaka apotek i länet. Generell licens för receptskrivning är skriven för hela länet. Använd licensmallen i COSMIC. Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se