Locacorten-Vioform örondroppar fortsatt restnoterat

Locacorten-Vioform örondroppar är restat fram till slutet av mars 2022.

LPO Öron rekommenderar följande handläggning vid extern otit där odling visat svampinfektion: Om örat inte läks av behandling med Otinova Öronspray i en vecka rekommenderas mikroskopisk öronkontroll hos öronläkare för noggrann rensugning i hörselgången (som är en viktig del i behandlingen) samt lokalbehandling med Borsyra eller Metylrosanilin. Det avgörande för läkning är kontinuerlig behandling enligt ovan och kliniska kontroller.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se