Lergigan och Prometazin Actavis 25 mg restnoterat

Lergigan 25 mg 30st är restnoterad till början av maj 2023. Lergigan 25 mg 100st finns att tillgå.

Prometazin Actavis 25 mg, som är utbytbart mot Lergigan, är också restnoterat och kommer tidigast tillbaka i slutet av juni. Det gäller både 30 och 100 st.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se