Uppdatering 27/2: Lasix retard är restnoterat

Lasix retard 30 mg och 60 mg är restnoterade till mitten av mars. Någon annan långverkande form av furosemid finns inte. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan tablett Furosemid övervägas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se