Inolaxol och Vi-Siblin restat

Inolaxol granulat och Inolaxol oralt pulver är restnoterade och kommer tidigast tillbaka i slutet av januari.

Även Vi-Siblin är restnoterat och beräknas komma tillbaka i mitten av januari.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se