Estradot, Divigel och Lenzetto restnoterat

Alla styrkor Estradot är restnoterade och kommer åter tidigast i maj. Det enda transdermala estradiol som inte är restnoterat är Estrogel. Divigel förväntas komma tillbaka i mitten av februari. Lenzetto kommer tillbaka i slutet av mars.

Alternativ till transdermal behandling av klimakteriebesvär är tablettbehandling. Femanest är inte restnoterat.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se