Emerade injektionspenna 150 mikrogram är fortfarande restnoterad

Emerade 150 mikrogram är restnoterad till slutet av februari 2022. Emerade 300 och 500 mikrogram är tillgängliga.

 Andra adrenalinpennor finns tillgängliga men är inte utbytbara med Emerade så nytt recept krävs. Vid byte av adrenalinpenna bör patienten alltid informeras om hur pennan ska användas. Sjukvården rekommenderas att använda uppdraget adrenalin vid anafyaxi istället för engångspennor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se