Amiloferm och Normorix är restnoterade

Amiloferm, Normorix samt Normorix Mite är restnoterade till april/maj 2023. Någon direkt ersättning för dessa finns tyvärr inte utan för varje patient behöver individuellt ställningstagande till annan behandling göras.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se