Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs

Från och med den 1 januari 2023 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 400 kronor till 2 600 kronor

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet, och det gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

För mer information se https://www.tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet.html

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se